Kore’de de çocuklar tıpkı Türkiye’de olduğu gibi babalarının soyadlarını alıyorlar. Son haberlere göre ise, bu durum değişebilir. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı’nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, hükumet mevcut sistemi değiştirmeyi planlıyor. Bu sayede, çocukların artık annelerinin soyadını alabilecekler.

Güney Kore yasalarına göre çocukların biyolojik babalarının soyadını alması gerekiyor. Ancak, ebeveynler evlilik kaydı sırasında annenin soyadını kullanmayı kabul etmemişse bu durum böyle olmak zorunda.

Bakanlık ayrıca, böyle bir sistemin “evli olmayan ve bekar ebeveynler gibi çeşitli ailelerin çocukları arasında ayrımcı algılamalara” yol açabileceğini belirtti.

Cinsiyet bakanlığı, çiftlerin doğum kaydı için başvururken çocuklarının soyadını seçmelerine izin vermek için Adalet Bakanlığı ile görüşerek sistemi iyileştireceğini, böylece anne soyadını kullanmalarının daha kolay olacağını söyledi.

Soyadı sistemi, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan aile çerçevesiyle ilgili beş yıllık bir planın bir parçasıydı.

Soyadı sistemi, geleneksel olmayan aile biçimlerini tanıyarak kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylelikle, önümüzdeki beş yıl boyunca aile ile ilgili politikaların yapılandırılmasında önemli bir temel oluşmuş olacak.

Plana göre bakanlık ailenin yasal tanımını genişletmeyi amaçlıyor. Tek kişilik haneler ve evlenmeden birlikte yaşayan çiftler gibi çeşitli “aile birimlerini” ailenin yasal tanımına dahil etmek bu planın bir parçası.

Nereden Çıktı Bu Plan?

Hükümet verilerine göre, 2010’da %23 olan tek kişilik hane halkı oranı 2019’da %30’a çıktı. Çekirdek ailelerin payının ise kademeli olarak %37’den %30’a düşmesiyle bu plan oluşturdu.

Ancak mevcut Medeni Kanun ve Aile Kanunu’na göre aile; evlilik, doğum ya da evlat edinmeye dayanmakta. Evlenmeden yaşayan çiftler, oda arkadaşları, tek kişilik haneler gibi türler yasal olarak “aile” olarak tanınmıyorlar. Bu da onları bazı devlet destek programları ve yardımları için uygun hale getirmemekte.

Yetkililer aile tanımını, yakınlık ve birbirleriyle ilgilenmeye dayalı çeşitli ilişkilerde bulunanları içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Bu şekilde, yeni ortaya çıkan ev türlerine karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar.

Toplumsal Cinsiyet Bakanı Chung Young-ai, “Koronavirüs sonrası dönemde hane halklarının hızla çeşitlenmesi bekleniyor.” dedi. “Bundan dolayı sosyal ayrımcılığa maruz kalmadan veya hükümet politikalarından dışlanmadan her tür aileye saygı duyulan bir ortam yaratmak hayati önem taşıyor.” diye de ekledi.