Genç Korelilerin evliliğe olumsuz bakışı her geçen yıl daha da artıyor ancak resmi olarak evli olmayan çiftler arasında birlikte yaşama da giderek daha da artıyor.

Kore’de Evliliğe Olumlu Bakanların Oranı 10 yılda %20 Azaldı.

Geçen hafta Kore İstatistik kurumu tarafında açıklanan son verilere göre evliliğe olumlu bakan 19 ila 34 yaş arasındaki Korelilerin oranının 10 yıl önce yüzde 56,5’ten yüzde 36,4’e düştüğünü söyledi.
Sadece kadınlar düşünüldüğünde bu yaş grubundaki kadınların yalnızca yüzde 28’i evliliğe olumlu bakıyor.

Evli olmadan birlikte yaşayanların oranı da 10 yılda  %20 artmış

Buna karşılık, evli olmayan bir çiftin birlikte yaşamasının sorun olmadığını düşünenlerin sayısı aynı dönemde yüzde 61,8’den yüzde 80,9’a yükseldi; bu da genç Korelilerin evliliğe ve doğuma yönelik tutumlarındaki büyük değişimi yansıtıyor.

Ev işlerini eşit ve birlikte yapalım diyenlerin oranı arttı.

Ev işlerinin paylaşılması gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 59,7’den yüzde 84,4’e yükseldi. On yıl önce yüzde 20,4 olan oran yüzde 41,3’e yükselirken, ev işlerinin eşit olarak bölünmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 29,1’den yüzde 45,4’e yükseldi.

Evlilik dışı çocuğun olmasında sorun görmüyor.

On yıl öncesine göre yüzde 10 artışla, yaklaşık yüzde 39,4’lük bir kesim evlilik dışı doğumda herhangi bir sorun görmüyor. Evlenirse çocuk sahibi olması gerektiğini düşünen gençlerin oranı yüzde 46,4’ten yüzde 53,5’e çıktı.
Evlat edinenlerin oranı azalıyor.
Evlat edinme konusunda destekçilerin oranı yaklaşık yüzde 21 puan düşerek sadece yüzde 31,5’e geriledi; bunun nedeni görünüşe göre Kore’de çocuk yetiştirmenin maliyeti ve ekonomik şartların ve refah seviyesinin giderek zorlaşmasına bağlayabiliriz.