Kore’nin pek bilinmeyen ve konuşulmayan, sosyal ve toplumsal kanayan yarası, ilginç konularından birini daha resmi araştırma sonuçları ve istatistikle siz okuyucularımıza sunarak, Türkçe haber olarak da kayıt altına alalım istedik.

Seul’daki 10 yaşlı istismar kurbanından 8’i kadın

Seul büyükşehir yönetimi tarafından yapılan bir analiz göre, Seul’daki 10 yaşlı istismar kurbanından sekizi kadın, 10 istismardan dördü oğulları tarafından istismara uğramış.

Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir analize göre, geçen yıl Seul’de 65 yaş ve üstü yaşlılar tarafından karşılaşılan 1.963 zihinsel ve fiziksel istismar remi kayıtlarla rapor edilmiş.

Mağdurların yüzde 81,5’i kadın

Güney Kore’nin başkentindeki üç yaşlı bakım tesisinden/huzurevinde elde edilen analize göre, mağdurların yüzde 81,5’i kadındı.

En çok oğulları tarafından istismar edilmişler

Seul’deki yaşlı kurbanlar çoğunlukla aile üyeleri tarafından istismar edildi. Faillerin yüzde 37,2’sinin oğlu tarafında, ardından eş (yüzde 35,4) ve kızı (yüzde 11,8) istismar etmiş, yaşlıların çaresizliğini/ acizliğini kötüye kullanmış. Bu istismar sadece cinsel istismar olarak düşünülmemeli. Yaşlıların parasını alma, emekli maaşına el koyma, unutkanlığını istismar ve duygusal istismar olanlar da bu kapsama giriyor..

Yılda en az bir kez

Cinsel veya duygusal istismar olarak da yaşlı mağdurların yüzde 67,5’i ayda bir kereden fazla istismara uğramış, yüzde 38,5’i yılda beşten fazla istismar edilmiştir. Verilere göre, istismar vakalarının çoğu veya yüzde 92,3’ü yaşlı kişinin evinde gerçekleşmiş.

Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülke genelinde, ülke genelinde 34 yaşlı bakım tesisinden veya huzurevinde bildirilen yaşlı istismarı vakalarının sayısı, geçen yıl %3.8 artarak geçen yıl 16.071 olarak gerçekleşmiş. Olguların yüzde 32,6’sı istismar olarak kayıtlara geçmiş.

Duygusal, fiziksel ve parası yönünden istismar

Yaşlıların duygusal istismarı bildirilen en yaygın tiptir (yüzde 42,1), bunu fiziksel istismar (yüzde 38,1) ve  ailesi tarafından ihmal edilenler (Yüzde 9). Yaşlı bir kişinin parasını, emekli aylığını ve varlıklarını almayı içeren finansal istismar vakaları, 2018 yılında % 11,8 oranında artarak 381’den geçen yıl 426’ya çıkmış.

Çoğu evinde olmuş

Seul merkezli yaşlı tesislerden gelen verilerin analizinden görüldüğü gibi, yaşlı insanların istismar vakalarının çoğunluğu evlerinde (yüzde 84.9) gerçekleşti.

Kurbanların %25’i bunayan hastalar

Verilere göre, ülke çapındaki istismarcıların %31,2’si oğulları tarafından, %30.3 eşleri tarafından ve 18,5’i  bakımevi/ huzurevi çalışanları tarafında olmuş. İstismar edilenlerin %25’i demans/bunama görülen hastalar

Dört yaşlı istismar kurbanından biri veya 1.381 kişi demans/ bunama rahatsızlığı olanlar. Seul’da yaklaşık 10 milyon kişiye ev sahipliği yapan yaşlı istismar mağdurlarının yüzde 81,5’i kadındı ve 10 istismar gören kişiden 4’ü oğulları tarafından istismar ediliyordu.

Haber Kaynağı. The Korea Herald