Korelilerin Çoğu İnsan Haklarını Zenginlikle Orantılı Görüyor

Kore gibi gelişmiş bir ülkeden demokrasi ve insan hakları zenginlikle orantılı ve birlikte telafuz ediliyorsa; tehlike çanları çalıyor demektir. Adalet mülkün temeli yerine mülk adeletin temeli olursa orada gerçek demokrasi ve insan haklarında söz etmek mümkün değil.

Geçen hafta yapılan bir ankete göre Korelilerin yarısından fazlası ne kadar zengin olursanız, o kadar fazla insan haklarından ve demokraside yararlanabileceğinizi düşünüyor. Maddi durumu daha iyi olan veya eğitim düzeyi yüksek olan insanlar ülkenin insan hakları durumunun düzeldiğine inanırken, daha düşük gelir grubundaki ve daha düşük eğitim düzeyine sahip olanlar bunun tam tersine inanmaktadır. Bu Kore için endişe veren bir durum.

Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından geçen yıl 14.525 yetişkinle yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 52,5’i insan hakları ihlallerine ve ayrımcılığa karşı en savunmasız grup olarak düşük gelir grubundaki insanları seçti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30’u geçtiğimiz yıl doğrudan ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylemiş. Yüzde 13’ü iş koşulları veya gelir düzeyleri gibi düşük ekonomik durumları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Ayrımcılığın ikinci en büyük nedeni yüzde 12,9 ile yaş olmuş ve bunu yüzde 11,8 ile cinsiyet ayrımı izlemiş.
Katılımcıların Kore’nin insan hakları durumunu nasıl değerlendirdikleri katılımcıların sosyo-ekonomik- gelir durumuna bağlı olarak büyük ölçüde farklılık göstermiş.

Aylık 7 milyon won (6.180 $) ile 10 milyon won (8.830 $) arasında bir gelire sahip olan yüksek gelir grubundakilerin yarısından fazlası, Kore’deki insan hakları durumunun  her geçen yıl iyileştiğini söylemiş, ancak düşük gelirlilerin yüzde 30’luk bir kısmı insan hakları durumunun arttığını söylemiş.

Eğitim düzeyi olarak da; yüksek lisans veya daha yüksek bir akademik dereceye sahip katılımcıların yaklaşık yüzde 43’ü insan hakları durumunu olumlu/geliştiği yönünde değerlendirmiş, ancak ortaokul veya daha düşük eğitim geçmişine sahip katılımcıların yalnızca yüzde 28,2’si ve lise diplomasına sahip olanların yüzde 36’sı insan haklarına bakışı olumlu.

Bu ankete göre, insanların gelir düzeyi ne kadar düşükse, insan hakları ihlalleriyle nasıl başa çıkacakları konusunda o kadar az şey biliyorlar. Aylık hane geliri 1 milyon wondan (883 $) az olan kişilerin yüzde 12’si, insan hakları ihlal edildiğinde veya ayrımcılığa uğradıklarında nasıl tepki verecekleri konusunda kesinlikle hiçbir fikirleri olmadığını söylemiş. Ancak, aylık hane geliri 1 ila 2 milyon won arasında olan kişilerde bu oran yüzde 6,7’ye, diğer gelir gruplarında ise yüzde 3’e düşmüş.