Koreli Gençlerin Çoğu Evliliği ve Çocuk Yapmayı Gereksiz Görüyor

Kore’de doğum oranlarının hızla azaldığını, hatta bu yıl en düşük seviyeye gerilediğini bilmeyen yok. Buna bağlı Kore nüfusunda ilk kez bu yıl daralma yaşanmıştı. Kore’nin en önemli gündem maddelerinde bir de azalan nüfus. Bu konuyla ilgili daha önceki haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Biz de sık sık bu konuyla ilgili haber ve yazılara yer veriyoruz.

Kore hükümeti bu konun üzerine düşüyor ve her ay anketler ve araştırmalarla nüfus daralmasına bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hükümet tarafında yapılan son araştırmalara göre Koreli gençler evlenmeyi ve çocuk yapmayı gereksiz buluyor.

2017 yılından Bugüne Büyük Değişim

Bu kez anketlerin dönemlere göre kıyaslamasını da verelim. 2017 yılından bugüne düşüncelerdeki değişimi de görmüş olalım. Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, kasım ayından şubat ayına kadar yaşları 9-24 arasında değişen 7.100 gençle ve 4.800 ebeveyn ile bir anket yapılmış.

Koreli Gençlere Göre Evlilik Gereksiz

Aynı anket 2017 yılında yapıldığında evliliğin gereksiz olduğunu düşünenlerin oranı %49’du. Bu ankette ise 13-24 arasındaki kişilerin %60,9’u evliliğin gereksiz olduğunu düşünmüş.

Ankete katılan kadınların %65’i, erkeklerin ise %57’si evliliğin gereksiz olduğunu düşünmekte. Ayrıca %60,3’ü evlilikten sonra çocuk sahibi olmanın gerekli olmadığını belirtmiş. Aynı ankete 2017 yılında çocuk sahibi olmanın gerekli olmadığı düşüncesinde olanların oranı %46,1’di. Yani dört yılda çocuk istemeyenlerin oranı %15 artmış.

Aynı soruyu çocuklu ailelere, ebeveynlere ve velilere sormuşlar. Bu grubun da, %59,7’si evliliğin gerekli olduğunu söylerken yüzde %47,2’si evlendikten sonra çocuk sahibi olmanın gerekli olmadığını söylemiş. Biz çocuk yaptık ama pek de gerekli değilmiş, sorumluluğu fazla ve çocuk sahibi olmak zormuş demiş.

Çocuk İstemeyenlerde Yüzde 15 Artış

Kore’de son 3-4 yılda ne değişte de çocuk istemeyenlerin oranı %15 arttı. Kore’de faiz oranları, döviz kurları ve enflasyon oranları çok düşük ve öyle dalgalı değil. Değişen ise ev kiraları, ev alma maliyetleri ve hayat pahalılığı biraz arttı. Kore’de aylık asgari ücret 1.822.480 won. Alım gücü olarak 1800 lira gibi düşünün. Seul’da oturanlar için asgari ücretin yarısı kiraya gidiyor. Bakanlığın anketine göre 3-4 yılda gençlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmak için sosyal ve mali açıdan daha fazla baskı gördüğünü, zorlandığını gösteriyor.

Okul Hayatında Memnunların Oranı

Covid dönemindeki okul hayatından ve eğitimden memnun musunuz? sorusuna da öğrencilerin %83’ü şu anki okul hayatından memnunuz demiş. Oranın yüksek çıktığına bakmayın 2017’deki ankete göre oran %5 düşmüş. Kore Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerdeki memnuniyet oranındaki düşüşün sebebini online derslere ve salgına bağladı.

2017’de okul hayatında memnun musunuz sorusuna verilen evet cevabı oran %88,3’tü. Son 10 yılda öğrencilerin okul hayatından memnuniyet oranın en düşük olduğu yıl 2011’de %82,1,  olmuş. 2014’te ise %85,9’e yükselmiş. Böylece her yıl yükselen bu oran son 10 yıldaki ilk düşüş olmuş oldu.