Genç Korelilerin % 75'i Ülkeyi Terk Etmek İstiyor

Kore’nin toplumsal ve kültürel yapısıyla ilgili  anketleri, araştırmaları ve güncel farklı bilgileri sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Bu haberimizde de Kore’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Geçen yıl aralık ay yapılan yeni bir araştırmaya göre, 19 ile 34 yaşları arasındaki Koreli gençler, eski nesillere göre gelecekteki yaşamları hakkında daha endişeliler.

Araştırma, yaşları 19 ile 59 arasında değişen 5.000 Koreli’nin verilerine dayanıyor. Araştırma sonuçları cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınların % 79’u ve erkeklerin % 72’si Kore’den ayrılmak istiyor.

Daha önceki KORELİLER VATANDAŞLIĞI NEDEN BIRAKIYOR? yazımızı da okuyabilirsiniz.

15 Aralık’ta, Kore Kadın Kalkınma Enstitüsü’nün 119. Cinsiyet Eşitliği Politika Forumu’nda yaptığı sunuma göre, 19-34 yaşları arasındaki her 10 Koreliden 8’i Kore’yi “Cehennem Joseon” olarak görürken, yine 10 kişiden 7,5’i Kore’den ayrılmayı düşündüğünü söylemiş. Fakat, orta yaşlı neslin (35 ila 59 yaşları arasındaki) 10 kişiden 6.4’ü Kore’yi “Cehennem Joseon” olduğunu kabul etmiş. 10 kişiden  6.5’i Kore’den ayrılmak istediğini belirtmiş. Koreli gençler böyle görüyorsa başka ülkelerdeki gençler ne yapsın?

“Cehennem Joseon”, 2015 yılında  Koreliler tarafından kullanılmaya başlanmış bir tabir. Aslında beş yüzyıllık feodal Joseon hanedanının kast/sınıf sistemine geri dönen ve Kore toplumunda güçlü ve varlıklı olan ve olmayanlar arasındaki uçurumu, artan eşitsizliği ifade etmek için kullanılan bir terim.

Koreli Ülkesini Neden Terk Etmek İster?

Ev fiyatları, ingilizce eğitimi, düşük doğum oranı, olan bir çocuğu da iyi yetiştirme, yaşlanan toplum, yaşlılığa bağlı hastalıklar, kutuplaşma ve Çin’den gelen ve insan sağlığını etkileyen sarı toz bulutları/partikülleri.. vb. Kore’den gitme fikrini etkileyen  başlıca nedenler sayılabilir.

Mali açıdan bakarsak; Seul’da yaşayan Koreli bir orta sınıf vatandaş yalnız yaşarsam yaşam kalitem biraz daha iyi olur diye düşünüyor, ancak evlenirse ve  bir de çocuk sahibi olursa ekonomik zorluk çekeceğini düşünüyor.

Yapılan araştırmaya göre 10 Koreliden sadece ikisi, politika, ekonomi, toplum ve çevre düşünüldüğünde Kore toplumunun sürdürülebilirliği konusunda iyimser olduğunu söylemiş. Aynı araştırmanın yaşlara göre sınıflandırıldığında 20’li ve 60’lı yaşlarındaki insanların yarısı Kore’nin geleceğinde iyimser olmadığın söylemiş. Korelilerin çoğunluğu gelecek için endişeli olmakla kalmıyor, her iki Koreli’den biri azalan nüfusa ve yaşlanmaya bağlı ciddi bir krizin yaklaşmakta olduğuna dair endişelerini belirtmişler.

25-27 Eylül tarihleri ​​arasında, Global Research, Hankyoreh Ekonomi ve Toplum Araştırma Enstitüsü tarafından ülke çapında 1.000 Koreli yetişkinin katıldığı bir çevrimiçi ankette siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler ışığında Kore toplumunun sürdürülebilirliği hakkında ne hissettikleri sorulduğunda, sadece% 21,7 iyimser olduğunu söylemiş. Katılımcıların neredeyse iki katı (% 42,1) karamsar hissettiğini söylerken,% 36,1’i tarafsız hissettiğini belirtmiş.

Çevre ile ilgili endişelerin artması

Kategorilere göre ayrıldığında, katılımcılar en çok hava kirliliği ve enerji gibi çevresel faktörler konusunda endişeli olduğunu belirtmiş. 

Demokrasi

Demokrasi ve sivil katılım da dahil olmak üzere siyaset kategorisi, yanıt verenlerin çoğunun iyimserlik ifade ettikleri (% 32.6) kategoriydi Bu, Kore halkının 2016’daki mum ışığı devrimi sırasında ülkenin en güçlü figürü olan yolsuzluk yapan devlet başkanını devirme deki başarısını yansıtıyor gibi.

Güvensizliğin En Büyük Kaynağı Yaşlanan toplum ve düşük doğum

Kore toplumunun geleceği ile ilgili en büyük güvensizlik kaynağının belirlenmesi istendiğinde, yanıt verenlerin en büyük yüzdesi (% 25,6) düşük doğum oranı ve yaşlanan toplum gibi demografik nedenler. Ve hızla yaşlanan bir toplumda yaşlıların yoksulluk oranı % 45,7’ye yükseldi. Bunu bir cümleyle izah edelim. Koreli yaşlıların emekli maaşları diğer ülkelere göre çok düşük ve ekstra bir gelirleri de yok.

Sınıf çatışması ve siyasi kutuplaşma

Kore’de dolar kuru veya borsa inişli çıkışlı olmasa da zenginle fakir arasında uçurum her geçen yıl artıyor. Gelişmiş 10.ülkede olsa Kore’nin büyüme hızı  özellikle son iki yılda yavaşladı.

Ayrıca dışarıdan bakıldığından Kore, tam demokrasinin yaşandığı ülke gibi görünse de Ortadoğu, Orta Asya ve Asyalı zihniyetten henüz kurtulmuş değil. Son 6 ayda özellikle iktidardaki bakanlar ve milletvekillerinde görülen usulsüzlük ve adam kayırmala, başsavcının görevden alınması, Koreli siyasiler hakkında da tartışmalar yoğunlaştı. Özellikle siyasilerin çocuklarına tanınan zorunlu askerlikten muaf tutulması, milletvekili çocuklarına haksız burslar ve kontenjanlar. 

Ekonomik İstikrar

Bu durumda, Kore toplumunu sürdürülebilir kılmak için en gerekli olan nedir? Ankete katılanların % 64,4’ü ekonomik büyüme şart diyor. Korelilerin çoğu büyüme merkezli ekonomi ve bunun sonucunda yaratılacak işler olmadan sürdürülebilir ülke olmayacaklarını belirtmişler.