Koreli yaşlılar aileleriyle beraber yaşamak istemiyor

Yaşlı Korelilerin büyük çoğunluğu çocuklarıyla yaşamak istemiyormuş. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı ve Refah Bakanlığı tarafından 10 bin yaşlıyla yaptığı ankete göre, çocukları ile birlikte yaşayan yaşlı oranı % 15,2’ye düşmüş. Bu oran 2008’de % 32,5 ‘miş.

Çocuklarıyla birlikte yaşayanların çoğu da tamamen ekonomik veya kendi kendini idare edemeyenlerden oluşmuş. Niçin kalmak istemediği sorulduğunda da; ev işlerine ya da çocuk bakımına yardımcı olmak istemedikleri için diyenler %27,3, maddi sıkıntılar yüzünden diyenler % 27,3 ve %14,8 ise çocuklarının kalma noktasında (anne-babayı tutma) kendilerini destekleyememelerini gerekçe olarak belirtmiş.

Ankete katılan yaşlıların % 14,8’i de evli olan çocuklarla yaşamanın doğal olduğunu ve tercihe bırakılmayacak bir hak olduğunu söylemiş.

Çocuklarının da finansal olarak bağımsız ve sağlıklı oldukları sürece ayrı yaşamak istediklerini belirtmiş.

Kaynak: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2018/06/06/2018060600346.html