Kuzey Kore'de internete erişim

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) verilerine göre, Kuzey Koreli hane halkının, yaklaşık % 100’lere varan radyo ve televizyona erişim oranlarına rağmen bilgisayara ve internete erişimleri çok düşük.

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 8.500 hanede yapılan UNICEF tarafından yayınlanan verilere göre, Kuzey Koreli haneler % 94,1 radyo yayınına rahat ulaşabildiğini ifade ederken televizyona erişim %98,2 olmuş.

Bununla birlikte bilgisayar kullanma veya erişim oranı 18.7 ve hanelerin sadece % 1,4’ü Kuzey Kore’nin internetine erişebilmiş. En son rapora göre, 15-49 yaş grubundaki erkeklerin % 44,2’si, son üç ay içinde bilgisayar kullandığını belirtirken, kadınların oranı yüzde 32,8. Çoğu da bilgisayarı iş yerinde kullandığını belirtmiş. 15-49 yaş grubundaki , erkeklerin % 55,7’si cep telefonuna sahipken, kadınların % 47,9’u bir cep telefonuna sahipmiş.

Erkeklerin % 88,8’i ve kadınların % 82,5’i son üç ayda bir cep telefonu kullandığını söylemiş. Bu oranlara kaçak yollarla ülke sokulan cep telefonları dahil değil. Gerek barış süreciyle gerekse de barışa bağlı Çin’in inisiyatif almasıyla bu oranların hızla değişeceği tahmin ediliyor.