KB Financial Group  tarafından derlenen 2022 Kore Servet Raporuna göre, 2 milyar wona kadar servete sahip olana yeni zengin, 2 milyardan fazla serveti olana da geleneksel zengin olarak kategoriye ayırmış. Rapor 400 kişiyle yüz yüze yapılan görüşme sonucuna dayanıyor.

Bu rapora göre Kore’nin “yeni zenginlerini”, 1 milyar ila 2 milyar won (770.000-1.54 milyon $) finansal varlığa sahip 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki insanlar olarak tanımlıyor ve bu, “geleneksel zenginler” ile karşılaştırılıyor. 2 milyar won’dan fazla finansal varlığa sahip 50’li yaşlarında veya üzerinde/

Pazar günü yayınlanan bir rapora göre, 42 yaşına kadar 820 milyon won (630.000 $) tohum parası olan zengin Koreliler burada “zengin olmanın” asgari koşulu olarak belirlendi.

Kore “Zengin”i 1 milyar won’un üzerinde finansal varlığa sahip olarak tanımladı.Bu tarife uyan 2020’de 393.000 zengin avrmış. 2021 itibariyle 31.000 artışla toplam 424.000 “zengin” Koreli var. Bunlar, toplam Kore nüfusunun yüzde 0,82’sini yüzde bir bile değil, oluşturuyor.

Rapora göre, ankete katılanlar servet biriktirmek için asgari başlangıç ​​parasının ortalama 820 milyon won olduğunu ve başlangıç ​​paralarını ortalama 42 yaşına kadar ancak biriktirdiklerini söylemiş.

Başlangıç ​​parasını nasıl biriktirdin diye sorulduğunda gayrimenkul yatırımı, hisse senedi yatırımı ve tasarruf yoluyla topladıklarını söylemişler.

Zenginler en çok hangi şehirlerde derseniz; bölgeye göre yüzde 45,1 veya 191.000 kişi Seul’de yaşıyordu, onu sırasıyla 94.000 ve 29.000 ile Gyeonggi Eyaleti ve Busan izlemiş. Koreli 30’lu ve 40’lı yaşlarda ‘yeni zengin’ zengin Korelilerin %18,4’ünü oluşturmuş.

Grubun zenginlerinin yüzde 44,8’i kendilerini zengin olarak gördüklerini söyledi. Bununla birlikte, toplam varlıkları 5 milyar won’dan fazla olanların yalnızca yüzde 21,6’sı “zengin” olduklarını söylerken, toplam varlıkları 10 milyar won’dan fazla olanların yüzde 23,8’i varlıklı olmadıklarını bile söyledi. Zengin olanın yarıya yakını ben zenginim demiyor ama itibar sözkonusu olunca evet zenginler kulübündeyim diyor.

Ankete katılanların yüzde yirmi yedisi, zengin olmak için toplam mal varlıkların 10 milyar won’dan fazla olması gerektiğini söylerken, yüzde 17,5’i standart olarak 5 milyar won’u kadar olmasını önerdi.

Zengin olmak için öneriniz nedir sorusuna zenginlerin hedefi, finansal bir hedef belirlemenin, servet biriktirme motivasyonuna sahip olmanın en iyi yolu olduğunu söyledi. Diğer yöntemler, borcun altına girmek ve varlık tahsisinin kullanılmasını tavsiye etmiş.

Raporda, 1 milyar won’un üzerinde ve 2 milyar won’un altında finansal varlığa sahip 30 ila 49 yaşları arasındaki katılımcıları “yeni zenginler” olarak sınıflandırarak, onları “geleneksel zenginler”den ayırmış. 2 milyar won’dan fazla finansal varlığa sahip 50’li yaşları ve üzeri. 2021 itibariyle, 78.000 kadar yeni zengin Koreli vardı, bu da 1 milyar won’dan fazla zengin Korelilerin toplam nüfusunun yüzde 18,4’üydü.

Zenginlere servetlerini nasıl biriktirdikleri sorulduğunda yüzde 33,2’si çalışarak iş gelirinden para kazandığını, yüzde 26,4’ü emlak yatırımından elde ettiğini ve yüzde 20,7’si aileden veya mirastan kazandığını söylemiş

Kore’de yeni birinin zengin sayılabilmesi, servet biriktirmek için en az 700 milyon won değerinde ana başlangıç ​​parası olması gerekiyor. Kore’de toplam  zengin grubuna giren aktiflerinin ortalama yüzde 67,4’ünü gayrimenkuller, yüzde 29,5’ini finansal varlıklar oluşturmuş.

Yeni zengin olan dört kişiden üçü mevcut durumlarından memnun değilmiş. Genel olarak zengin olanların yüzde 66,2’si kendini zengin olarak gördüğünü söylerken, yeni zenginlerin sadece yüzde 26,4’ü zengin olduğunu söylemiş.