Kore'deki genç yetişkinler, Kuzey Kore ile birleşmeyi çok istemiyor, Kuzey ile aşı paylaşılması, Afgan mülteci kabulüne de karşılar.

Güney Kore’deki genç yetişkinler, Kuzey Kore ile birleşmeyi çok istemiyor, Kuzey ile aşı paylaşılması, Afgan mülteci kabulüne de karşılar. 20’li ve 40’lı yaşlardaki Koreliler, çoğu önemli konularda nesiller arasında farklı düşünüyor.

Yakın tarihli  JoongAng Ilbo gazetesi ile Embrain Public’ın birlikte yaptığı bir ankete göre, Güney Kore’deki genç yetişkinler Kuzey Kore ile birleşmeyi çok istemiyor, Kuzey ile aşı paylaşılmasına ve Afgan mültecileri kabul edilmesine de karşılar. Bu yaş grubu Çin ile diplomatik ilişkilere ve yakınlaşmaya da sıcak bakmıyor. 

 

Geçen ay 20’lerinde 1.011 kişi ve 40’larında 1.007 kişiye Kuzey Kore, mülteciler, son dönemdeki çalışma politikaları ve Kore’nin ABD ve Çin ile ilişkileri ile ilgili çeşitli konularda görüşleri sorulmuş.

 

Kuzey Kore ile ilgili tüm konularda – iki Kore’nin birleşmesi, Kuzey’e aşı desteği ve sözde birleşme adına ayrılan fonlara ya da uzun vadede birleşmeye ön hazırlı için bütçe ve fonlar için ekstra bir vergi kalemine 55 yaş üstü Koreliler destek çıkarken 20’li yaşlar, 40’lı yaşlardaki Koreliler Kuzeye maddi desteğe karşı çıkıyor ve olumsuz tepki gösteriyor.

 

20’li yaşlarındakilerin toplam yüzde 47,1’i iki Kore için birleşmenin gerekli olmadığını söylerken, 40’lı yaşlarındakilerin sadece yüzde 23,8’i birleşmeyi gerekli görmüyor 40’lı yaşlarındakilerin toplam yüzde 73,9’u Koreler arası birleşmenin gerekli olduğunu düşündüklerini söylemiş.

Kuzey Kore'yle Aşı Paylaşımı ve Birleşme
Kuzey Kore’yle Aşı Paylaşımı ve Birleşme

 

Moon Jae-in hükümetinin sıklıkla bahsettiği Kuzey’e Covid aşı tedarikine gelince, 20’li yaşlarındakiler de daha olumsuz yanıt verdi: 20’li yaşlarındakilerin yüzde 58,9’u hükümetin aşı gönderme politikasını büyük ölçüde desteklemediklerini söylerken,  40’lı yaşlardakin yüzde 31,3’ü hükümetin Kuzey Kore’ye aşı destek politikasına karşı.

 

 

 

 

Hükümetin birleşme- barışın hazırlık sürecinde belli bir fon ayrılması konusundaki istekliliklerine gelince, 20’li yaşlarındakilerin yüzde 62,1’i fon ayrılmasına karşı olduklarını söylerken, 40’lı yaşlarındakilerin yüzde 41,9’u fona karşıyız yanıtı vermiş.

 

Bazı uzmanlara göre, Kore’nin genç yetişkinleri arasındaki bu tür tepkiler şaşırtıcı değil.

Seul Ulusal Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü Kang Won-taek, “Milliyetçi ‘Kuzey Kore’ye sahip tek kişi’ görüşü artık MZ kuşağı [binyıllar ve Z Kuşağı] için geçerli değil” dedi. “Birleşme söylemi, yüksek işsizlik oranları ve hızla yükselen emlak fiyatları gibi konularda geçim kaynaklarının eşiğine itilen 20’li yaşlarındakiler için bir lüks gibi gelebilir. Aksine, 40’lı yaşlarındakiler 2000 yılının ilk Koreler arası zirvesine tanık oldular ve birçoğu iki Kore’nin birleşmesi gerektiği konusunda hemfikir olabilir.”

 

Kore hükümetinin bölgede derinleşen ABD-Çin rekabetine nasıl tepki vermesi gerektiği sorulduğunda, yanıt verenlerin 20’li yaşlarındaki yüzde 90,5’i Kore’nin ABD ile çalışmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini söylerken, 20’li yaşlarındakilerin yalnızca yüzde 4,5’i Kore’nin Çin ile çalışmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini söylemiş. 40’lı yaşlarındakilerin yüzde 74,1’i ABD’yi ve yüzde 11,5’i Çin ile birlikte hareket etmeyi seçmiş.

Koreli gençlerin Aşı paylaşımı ve Mülteciye yaklaşımı
Koreli Gençlerin Mülteci politikası Ve Kuzey Kore’yle Birleşmeye Yaklaşımı

 

Afganlar ve mülteci konusunda, ankete katılan 20’li yaşların yüzde 64,4’ü mültecileri ülkeye kabul etmeye büyük ölçüde karşı olduklarını söylerken, 40’lı yaşlarındakilerin yüzde 37,8’i büyük ölçüde karşıyız demiş.

 

2018’de yaklaşık 550 Yemenli Kore’ye sığınmak için Jeju Adası’na geldiğinde de genç Koreli topluluklar rahatsızlarını günlerce süren gösterilerle dile getirmişti. Sığınmacı Yemenlilerin çoğununluğunun erkek olması ve Afganistan’dan gelen 72 aile ve 391 kişinin müslüman ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşması istememe gerekçelerinden.