Korelilerin yarısından fazlası üniversite mezunu. Kore tarihinde ilk kez 26 yaşında büyük nüfusun yarısında fazlası  en az bir üniversiteden mezun olmuş. Sadece yetişkinlere göre hesaplanırsa nüfusun yüzde 70’i en az bir üniversiteden mezun.

Kore Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan milli eğitim endeksine göre 25-64 yaş arası Korelilerin yüzde 50’sinde fazlası 2020 itibariyle bir yüksek öğrenimi tamamlamış.

Kore halkın eğitim oranını artırdıkça büyüme de beraberinde geldi. Kore’de 1990’larda Üniversite mezun oranı  sadece yüzde 10’un biraz üzerindeydi. Ancak 1995’te bizdeki gibi daha fazla yüksek okul, fakülte ve üniversiteler açıldıkça  mezun oranı artmaya başladı. 2000’de Korelilerin yüzde 23,8’i üniversite mezunu iken ve 2019’da ikiye katlanarak yüzde 50’ye çıktı. 2020 yılında da yüzde elli sınırını geçti.

Kore, toplam nüfustaki üniversite mezunu ortalama yüzdesi 39 olan 38 OECD üye ülkesi arasında beşinci sırada yer alırken, sadece yetişkin nüfusa göre yani 25 yaş üstünün üniversiteyi bitirebildiği düşünülürse 25-34 yaş arası herhangi bir yüksek okul ve lisans diplomasına sahip yetişkinlerin oranıyla OECD ülkeler arasında %69.8 ile ilk sırada yer alıyor. Bir başka ifadeyle Koreli yetişkinlerin yüzde 70’i en az bir üniversiteden mezun. İkinci sırada Kanada (yüzde 59,4) ve üçüncü Japonya (yüzde 52,7) geliyor.

Toplam mezunların sadece yüzde 3’ü meslek yüksek okulu ve 2 yıllık bölüm bitirmiş.