Kore’de Evlilik ve Aile Hayatı

Korelilerin %50’sinden daha azı evlenmeye ihtiyaç duyuyor. Başka bir ifadeyle, Kore’de evlenme yaşına gelenlerin yarısından fazlası evlenmeye ve birisiyle birlikte yaşamaya hazır olduğunu ne yazı ki düşünmüyor. Kore İstatistik Kurumu tarafından evlilik temalı araştırmaya 39.000 kişi katılmış. Katılanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre Kore’de evlilik kurumu gün geçtikçe zayıflıyor.

Koreliler Evliliği gerekli görmüyor

Kore’de evliliğin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı, 2016’da %51.9 iken bu yıl % 48,1’e düşmüş durumda. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu oran %50’nin altına inmiş oldu. Yine bir başka deyişle %56,4’lük bir çoğunluk ile evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması, ilk kez yüzde 50’yi aşmış durumda. Doğu kültüründe de evlilik müessesesi Avrupa’daki gibi yerine “birlikte yaşama” kavramına bırakıyor yavaş yavaş…

Koreliler Neden Evliliğe Soğuk Bakıyor?

Tıpkı bizde olduğu gibi, Kore’de de eğitim sisteminde dershane desteği almak zorunda öğrenciler… Dolayısı ile okul sonrası özel derslere, dershanelere yapılan harcamaların, toplumun genelinde büyük bir yük olarak görülüyor ve Koreliler bu konuda hayli endişeliler. Hane halkının % 64,4’ü çocuklarına yönelik eğitim masraflarının ağır bir yük olduğunu özellikle vurguluyor. Ki genel olarak eğitim harcamaları, aile içinde toplam harcamaların büyük bir kısmını (%65,2) oluşturuyor ne yazık ki.

Kore’de Çocuklar Ve Eğitim Sistemi

Koreliler (Yine bizde olduğu gibi…) yabancı dil eğitimi başta olmak üzere çocuklarının yurt dışında eğitim almasını istiyor. Çünkü yabancı dil için mevcut eğitim sisteminin yeterli olmadığına inanıyorlar. “İmkanım olsa çocuğumu yurt dışında okuturum” diyenlerin oranı 2014’te % 55,6’dan bu yıl yüzde 58,6’ya çıkmış durumda.

Kore Düğünleri Oldukça Maliyetli

Korelilerin  %75,4’ü Kore’nin düğün geleneklerinin aşırı olduğunu ve yüksek maliyetli olduğunu düşünüyor. Bu gerçekten de çok büyük bir oran, ülke nüfusunu düşünecek olduğunuzda…. Tabi ki bir de kredi derdi var. Özellikle ev kredisi çekmek ve yıllarca bu borcu ödemek gözlerini korkutuyormuş. Ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Korelilerin biz Türklere “Kan Kardeş” demesindeki bir başka neden de bu olsa gerek =)