kore yemekleri

Kore kimchi
Korelilerin yeme alışkanlıkları nasıldır?