Kore emeklilik

Korelilerin% 60’ının yurt dışında emekli olmak istediğini biliyor musunuz? Koreliler için en popüler destinasyonlarından biri olan  Avustralya’da Prudential Life Insurance’ın yaptığı bir ankete göre böyle ilginç bir sonuç ortaya çıkmış.

Seul ve diğer beş büyük şehirde 500 yetişkin ile yapılan ankette, Korelilerin yüzde 60.4’ünün hayatlarının sonbaharını denizaşırı ülkelerde geçirmek istediği ortaya çıkmış.

Ve hatta kadın ve erkekler arasında da erkekler yüzde 64,1’lik bir oranla kadınlardan yüzde 57 daha fazla yurt dışında yaşamak istiyor. Ve hatta bu oran 30 yaş civarı göre daha genç nüfus üzerinde yüzde 68,8’lik bir oran çıkmış.

Hangi ülkede emekli olmak ya da yaşamak isterdiniz sorusuna ise; Avustralya yüzde 16,8 ile en popüler tercih olmuş. bunu Kanada (yüzde 14.4), Hawaii ve Guam (yüzde 11,8), Yeni Zelanda (yüzde 8,8) ve İsviçre (yüzde 8,4) takip etmiş.

Neden bu ülkeleri tercih ettikleri sorusuna ise; hava ve doğal çevre en çok yüzde 49,2 ile yer alırken, daha yavaş bir yaşam (yüzde 41.4), kültür ve yaşam tarzı (yüzde 32.8), sağlık ve sosyal yardımlar (yüzde 20,8) gibi etkenler bu ülkeleri tercih etmelerine neden olmuş.

Bununla birlikte elbette her şey bu kadar toz pembe değil. Koreliler için yurt dışında yaşamanın da bazı sorunları var. Korelilerin yurt dışında yaşamaya dair en büyük korkuları yüzde 49 ile iletişim ve dil sorunuymuş.  Yurt dışında yaşamak için ayda ne kadar paraya ihtiyaç duyacağı sorulduğunda, yanıt verenlerin yüzde 26,8’i 3-4 milyon Won, ve yüzde 26,4’ü 2-3 milyonu Won olacağını belirtmiş.

Son olarak, bu kadar istekli görünen bu kesimin yüzde 39,4’ü, yurt dışında emekli ve rahat bir hayat geçirmek için hazırlıklarının yetersiz olduğunu belirtmiş. Bir önemli ayrıntı daha, bu katılımcıların emeklilik yaşı ise ortalama 65.