Kore’yle alakalı kulaktan dolma bilgiler yerine doğru ve güncel istatistiki bilgilere devam ediyoruz. Herkesin cesaret edemediği Kore’nin bahsedilmeyen farklı yönlerini de bilin istiyoruz.

Medyaya pek yansımasa da

Türkiye’de olduğu gibi Kore’deki öğrenciler arasında belli sürtüşmeler, itişmeler kavgalar mevcut. Bunlar medyaya yansımasa da veya ülke imajı için gizlensen de acı bir gerçek. His veya zanlarımızdan ziyade öğrenciler arasında şiddetle alakalı bir yıllık resmi rakamlar verecek olursa 60 binlere varan bir rakam söz konusu. Bu şiddet oranları da her geçen yıl artıyor. Kore’de ilkokuldan lise son sınıfa kadar yaklaşık toplam 4,5 milyon öğrenci bulunmakta.

Ötekileştirme

Aslında Türkiye’de gördüğümüz okul içi şiddet manzaraların benzerini Kore’de görebiliriz. Türkiye’den farklı olan yanı Kore tek millet ve ülkede yabancılar çok az. Anne tarafı veya baba tarafı Koreli olmayan melez çocuklarda ötekileştirme, dışlama, sözlü taciz, kavga ve şiddet söz konusu.

Efsane bir yana gerçekler

Bir şehir efsanesi olabilir ama tekvandonun çıkışını melez veya anne babadan birinin koreli olmayan çocukların okulda dışlanmasıyla kendini savunmak için ortaya çıkan bir spor dalı olduğunu duymuştum. Ne kadar itibar edilir bilinmez ama kendi gibi çekik gözlü veya Koreli olmayan öğrenciler her zaman itiliyor, dışlanıyor veya oyunlarda aralarına alınmıyor. Buları ifade ederken gözlemden ziyade daha çok somut bilgilerle açıklamak gerekir. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan bir anketi baz alacak olursak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerden yaklaşık 60.000 kişi 2018 yılında okul içi şiddete maruz kaldıklarını söylemiş.

3 yılda hızlı artış

2017 yılında ise 50.000 öğrenci, 2016 yılında da 37.000 öğrenci okulda şiddet gördüğünü söylemiş. Yani son bir yılda 10 bin artış olmuş. Bakanlık, sözlü taciz, grup zorbalığı, internetten tehdit ve siber zorbalık gibi psikolojik şiddetin her geçen yıl arttığını söyledi.

İlkokullarda yaygın

İlkokul öğrencileri arasında, şiddet oranı yüzde 3,6, ortaokul öğrencilerinin yüzde 0,8’i ve lise öğrencilerinin yüzde 0,4’üyle okul şiddeti mağduru olduklarını söyledi. İlkokullarda büyük artış söz konusu. lkokul çocuklarında okul şiddeti mağduriyet oranı geçen yıla göre 0,8 puan artış göstermiş.

En çok sınıf Arkadaşından

Sınıf arkadaşları tarafından şiddet görenler (yüzde 48,7) en sık görülen suçlardan., bunu yan sınıftaki diğer sınıflardaki öğrenciler izliyor. (yüzde 30,1).

En çok Sınıf ve koridorda

Okul şiddeti çoğu sınıflarda (yüzde 30,6) ve koridorlarda (yüzde 14,5) gerçekleşti. Orta ve lise öğrencileri ise en çok internet ve siber ortamları (yüzde 10’un üzerinde) mekan olarak kullanıyor. Özellek büyük sınıflarda zorbalık ve şiddet okul bahçesinden sosyal medyaya geçmiş durumda.

 

Şiddet türleri

Okul şiddeti türüne gelince, sözlü taciz en yaygın olanıydı (her 1.000 öğrenciden 8,1’i), ardından grup zorbalık (5.3), siber zorbalık (2), takip (2) ve fiziksel istismar (2). Ayrıca gasp mağdurları (1.4), zorunlu görevler (1.1), cinsel taciz ve saldırı olayları (0.9)

Bu yıl, 2013’ten bu yana 1.000 öğrenciden yaklaşık 3 ila 4’ünde olan grup zorbalığından ve mağduriyet oranında büyük bir artış var.

Öğrenciler Aileleriyle Paylaşmıyor

Mağdurların yüzde 42,2’si anne-babalarıyla yaşadıkları taciz hakkında konuşurken, şiddet durumunu yüzde 26,9’u öğretmenlerine ve yüzde 10,2’si arkadaşlarına veya diğer okul arkadaşlarıyla paylaşmış. %18’i hiç kimseye yaşadığı eziyeti anlatmamış. Gördüğü şiddeti anlatanların çoğu da ilkokul öğrencileriymiş.

Son rakamlar böyle diyor, takdiri size bırakıyoruz.