Kore'de Miyop Olan Çocukların Sayısı Hızla Artıyor

Gerek yoğun masaüstü mesailerden gerek iç içe olduğu teknolojilerden gerekse de öğrencilerin sıkı ders çalışmalarından dolayı halkın çoğu görme sorunları yaşıyor. Nüfusun çoğunluğunun zaten görme sorunları yaşadığı Kore’de miyopluk yaşayan çocukların sayısı hızla artıyor. Doktorlar, bunun COVID-19 salgını sırasında çevrimiçi derslerin yükselişiyle ilişkili göründüğünü söylüyor.

Kim’s Eye Hospital’da yapılan bir araştırmaya göre, Nisan 2020 ile Mart 2021 arasındaki bir yıllık dönemde kliniğe gelen 15 yaş altı genç hastaların %74,9’u miyop hastalarıydı. Bu rakam, bir yıl önceki aynı döneme göre %6,6 oranında arttı. Nisan 2020, Kore’nin ülke genelindeki okulların pandemi nedeniyle çevrimiçi sınıflar sunmaya başladığı zamandı.

Kim’s Eye Hospital’dan Dr. Kim, “Çevrimiçi derslerin uygulanmasından sonra, miyop nedeniyle kliniğe gelen çocukların sayısı arttı. İkisinin doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varmasak da birinin diğerini etkilediği görülüyor.” Dedi.

Kore’de Gözlük Kullananlar Daha Fazla

Kore zaten dünyanın en yüksek miyop hasta yüzdelerinden birine sahip. Kore Oftalmoloji Derneği’ne göre, 10 Koreli gençten sekizinde miyop var. Bu da gözlük kullananların gözlüksüzlere göre daha fazla olduğu anlamına geliyor. Kore’de gözlüksüz biriyle tanışsanız bile, kişinin muhtemelen kontakt lens takıyor olması muhtemel. Ayrıca Lasik ya da Lasek gibi görme düzeltici ameliyatlar geçirmiş olması ihtimali de var.

Dr. Kim’e göre, öğrencilerin çevrimiçi derslerde yaptığı gibi, uzun süre çok kısa bir mesafedeki bir şeye konsantre olmak, psödomiyopi ve kuru göz sendromu gibi bir dizi göz problemine neden olabiliyor. Gözleri gelişmeye devam ettiğinden dolayı özellikle çocuklar için büyük bir problem. Doktor, gözün bu yakın işleyişine devam ettikçe lensin aşırı çalıştığını söyledi. Bunun da yalancı miyoba yol açabileceğini ve miyobu hızlandırabileceğini açıkladı.

Dr. Kim, “COVID-19 döneminde online eğitimin devam etmesi muhtemel. Öğrencilere dijital cihazları nasıl düzgün izlemeleri gerektiğinin öğretilmesi gerekiyor.” Dedi. Özellikle ekran ile gözler arasında 50 cm mesafeyi korumanın önemli olduğunu, her 40 veya 50 dakikalık dersten sonra 10 dakikalık dinlenme gerektiğini belirtti. Dr. Kim, yorgun gözleri tazelemek için uzaktaki nesnelere bakmanın ve gözleri tamamen kapatmanın faydalı olduğunu söyledi.