Kore'de vize türleri

Kore’de uzun süreli kalmayı düşünenlerin merakla beklediği bu yazı, sizlerden gelen sorulara ve maillere göre en çok okunacak yazılardan biri olacağını da tahmin ediyorum. Kapsamlı araştırdıktan sonra yazacağıma söz vermiştim, sözümü yerine getirmenin ve buraya geleceklere faydalı bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. herkesin malumu Kore’ye 3 ay vizesiz gelinebiliyor. Ama daha uzun süre kalmak için vize almak gerekli. Uzun süreli  vize almayı planlar için  şartları öyle kolay da değil. yazının daha başındayken gözünüz korkmasın, moraliniz bozulmasın aslında ne tür vize alacağınıza bağlı olarak bu değişebilir. Ne tür vizelerin olduğundan haberdar olunca vize alma işi biraz daha kolay olabilir. Korece ve İngilizce yoksa bu tür belgeleri araştırmak veya Türkçesine ulaşmak bir hayli zor iş. Kendi çabalarımla amme hizmeti olsun diye hazırladığım bu yazıyı emeğe saygının gereği kaynak belirtmeden bir kısmının dahi  kullanılmaması ricasıyla istifadenize sunuyorum. Öncelikle bütün vize türlerini liste halinde verelim daha sonra tek tek kapsamını ve şartlarını maddeler halinde açıklayalım:

Kore’de Uzun süre Kalınabilen Vize Adları ve Kodları:

Memurlar (A-2) Geçici Basın Vizesi (C-1) Ticari Vize (C-2) Kısa Süreli Ziyaretçi Vizesi (C-3) Kısa Süreli İstihdam Vizesi (C-4) Öğrenci Vizesi (D-2) Genel Eğitim Vizesi (D-4) Dini Çalışma Vizesi (D-6) Kurum İçi Vizesi (D-7) Sözleşmeli Yatırımlar Vizesi (D-8) Sözleşmeli Ticari Vize (D-9) Yabancı Dil Öğretme Amaçlı Uzun Vadeli Vize (E-2) Diğer Uzun Vadeli İstihdam Vizeleri (E-1~E-7) Aile Ziyareti ve Aileyle Kalmaya yönelik Vizeler (F-1~F-3) Kore Kültürünü Barındıran Kişilere yönelik Vize (F-4) Çalışma Tatil Vizesi (H-1)

Memurlar (A2)

 • Resmi görevlerini yerine getirmeyi ya da uluslararası konferanslara katılmayı planlayanlar.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Başvuru sahibinin konumunu belirten, Dış İşleri Bakanlığı ya da uluslararası bir kuruluştan alınan geçici görev emri veya istihdam bildirisi veya resmi yazı.

Geçici Basın Vizesi (C-1)

 • Kısa süreliğine haber malzemesi toplamayı planlayan ve yabancı gazeteler, yayın ağları, dergiler vb. tarafından gönderilenler. Dış basın ile irtibatları olan ve kısa süreliğine haber malzemeleri toplamayı planlayanlar. Yabancı basın ile şubeler kurma maksadıyla kısa süreliğine Kore’de kalmayı planlayanlar (şube kurulduktan sonra kalmak için D-5 vize başvurusu yapılmalıdır).
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Çalışma belgesi veya yabancı basın kimliğinin bir kopyası

Ticari Vize (C-2)

 • Yabancı şirket ya da yabancı sermayeli şirket kurmayı planlayanlar. Kore’de satın alma kalemleri ile ilgili pazar araştırması yapmak isteyen serbest meslek çalışanları. Danışman ya da sözleşmeli çalışan sıfatıyla Kore kamu kuruluşlarca veya özel kuruluşlarca davet edilenler. Makinelerle ilgili ithalat/ihracat işinde olan ya da makine kurulumunu, onarımını, teftişini ve işletimini öğrenmek maksadıyla Kore’ye gelmesi gerekenler (kurulum, teftiş vb. için kendilerine ödeme yapılan kişiler hariç).
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Bir seyahat acentesi ya da havayolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir)
 • Firmanın antetli kağıdına basılmış bir mektup:
 • Dikkat: Çoklu giriş vizeleri Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Birleşik Devletler ve Özbekistan uyruklu kişilere verilebilir.

Kısa Süreli Ziyaretçi Vizesi (C-3)

 • Turizm, aktarma, akraba ziyareti, konferans katılımı, kültür ve sanat, genel eğitim, dini seremoniler vb. amacıyla (kar amacı gütmeksizin) kısa süreli ziyaretçi sıfatıyla kalmayı planlayanlar.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Bir seyahat acentesi ya da havayolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir)
 • Başvuru tarihi ve başvuru sahibinin imzası ile birlikte, ziyaretin ayrıntılı bir planını da kapsayan tur ya da ziyaret amacının belirtildiği belgeler
 • Davet mektubu veya şahsi referans mektubu
 • Kore’deki harcamaların karşılanacağına dair mali ( banka hesap durumu ) yeterliliği bildiren belgeler
 • Genel eğitim ve üniversite eğitimi amacıyla kısa süreli ziyaretçilerde eğitim görülen en son okuldan alınan belge

Kısa Süreli İstihdam Vizesi (C-4)

 • Ticari faaliyetler, moda ve modellik, konferans, araştırma, yeni teknoloji talimatları vb. alanlarından kar yapmak maksadıyla 90 gün ya da az süreyle kalmayı planlayanlar.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Bir seyahat acentesi ya da havayolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı.
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir)
 • Çalışma sözleşmesi,
 • İlgili bakanlıkça hazırlanmış istihdam belgesi tavsiye mektubu
 • Şahsi referans mektubu
 • Kısa süreyle yabancı dil öğretmek maksadıyla kalmayı planlayanlar için çalışma sözleşmesi ve davet mektubu

Öğrenci Vizesi (D-2)

 • Kolej, üniversite veya yüksek okulda 3 aydan fazla süreyle düzenli olarak eğitim kurslarına katılmayı planlayanlar (lisans, mastır veya doktora derecesi programı).
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Bir seyahat acentesi ya da havayolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı.
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir)
 • Kolej ya da üniversitenin rektörü tarafından hazırlanmış diploma veya kabul belgesi;
 • Öğrencinin eğitim bilgileri ve maddi durumu bu belgede belirtilmelidir. (Başvuru sahibinin imzası gereklidir)
 • Gidilen en son okuldan alınacak bir belge (yazı ve transkriptler kabul edilir)
 • Başvuru sahibinin Kore’de yapılacak masrafları karşılayabilecek maddi duruma sahip olduğunu onaylayan referans belgeleri.
 • Örnek: 10,000 Amerikan Doları’ndan daha büyük bakiyelerin yer aldığı banka hesabı)
 • (Belirli çalışma alanlarında) araştırma faaliyetinin yapılacağını kanıtlayan belgeler

Genel Eğitim Vizesi (D-4)

 • Bir üniversiteye bağlı bir dil okulunda Kore dilinde eğitim almayı planlayanlar. Ulusal veya kamu araştırma kurulunda beceri edinmeyi ya da teknoloji alanında eğitim görmeyi planlayanlar.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Bir seyahat acentesi ya da havayolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı.
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir.)
 • Bir kolej ya da üniversiteye bağlı bir dil okulunda ya da üniversitenin değişim programında Kore dilinde eğitim almak için kabul mektubu
 • Kore’de yapılacak masrafların karşılanabileceğine dair maddi duruma sahip olunduğunu kanıtlayan garantörlük belgesi
 • (3.000 Amerikan Doları’nın üstünde para transferi ya da para mübadelesi yapıldığına dair belge ya da kolejler veya üniversiteler arasında akademik dönüşüm programlarına yönelik belgeler)

Dini Çalışma Vizesi (D-6)

 • Yabancı dini kurum veya sosyal refah kuruluşu tarafından Kore’de kayıtlı bir dini meclis toplantısına gönderilenler. Yabancı dini kurum veya sosyal refah kuruluşu tarafından ilgili Kore dini kuruluşuna gönderilenler. İlgili olduğu kurum/kuruluş tarafından tıbbi veya eğitim tesislerince misyonerlik ya da sosyal refah faaliyetlerinde yer alanlar. Sofular, Kore dini kurumu tarafından tanınan ve kabul edilen bir dini kurumda eğitim veren ya da eğitim gören kişiler. Kore dini kurumunun veya sosyal refah kuruluşunun davetlisi olarak yalnızca sosyal refah faaliyetleriyle uğraşanlar.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Vize teyit numarası veya bu vize türü için gerekli ek talepler:
 • Müfreze emri
 • Dini kurum veya sosyal refah kuruluşunun kuruluş belgesi eş nüshası
 • Giderlerin kuruluş tarafından destekleneceğini gösteren belge

Kurum İçi Vizesi (D-7)

 • Yabancı bir kamu kuruluşunun ya da bir şirketin diğer kuruluşlarının merkez bürosunda ya da şubesinde bir yıldan daha uzun süre çalışmış kişiler. Kore’de bir yabancı kamu kuruluşunun şubesinde, alt kuruluşunda, teftiş dairesinde ya da Kore Adalet Bakanlığı’nın tayin ettiği bir firmada profesyonel personel olarak görevlendirilen kişiler.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Görev yetki belgesi veya memuriyet belgesi
 • Şube müdürlüğü ya da irtibat bürosu kuruluş izin belgesinin bir kopyası
 • Ticari fon ithalatının belgeli kanıtı veya iş planı kaydı
 • Yıllık vergi ödeme belgesi

Sözleşmeli Yatırımlar Vizesi (D-8)

 • “Yabancı Yatırımı Teşvik Kanunu” gereğince öngörülen yabancı yatırımlı şirketin idari yönetiminde görev almak isteyenler. Kore Cumhuriyeti’nde firmasının veya Koreli ulusal bir firmanın işlettiği bir firmanın idari faaliyetlerine katılmak vb. amacıyla kurumla sürekli ekonomik ilişki tesis etmek amacıyla söz konusu kuruluşun ya da şirketin hisse senetlerine veya hisselerine sahip olmak,
 • Yurtdışında bir ana şirketin ya da ana şirketle sermaye yatırımı ilişkisi olan bir şirketin, söz konusu yabancı yatırım şirketine kredi kullandırdığı durumlarda 5 yıllık ya da daha uzun süreli bir kredi,
 • Yatırım prosedürü: Yatırım yapmak isteyen tabancı, Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Dairesi Başkanlığına ya da döviz bankası dairesine rapor sunmalıdır
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Görev yetki belgesi veya memuriyet belgesi
 • Yabancı yatırım raporu (sicil kopyası veya işyeri sicil numarası) veya yatırım firması sicil numarasının bir kopyası

Sözleşmeli Ticari Vize (D-9)

 • Yabancı ticaret kanunu ve yabancı ticaret kontrol yönetmeliği gereğince Kore Ticari Birliği Başkanlığı tarafından bir kimlik numarası verilen yabancı tüccarlar. İthalat ve ihracat faaliyetleri yapan ya da ürünlere yönelik faaliyetlerinin tamamını ya da bir kısmını devreden kişilere tüccar denir; örneğin ithalat ve ihracat yapan, yabancı bir firmadan ithalatçıdan ya da ihracatçıdan vekillik verilmiş olan ve ithalat ihracat görevini devreden kişiler. Ticaret gibi kar amaçlı işletmeler kurmak veya yönetmek isteyenler. Gemi yapım ve endüstriyel ekipmanlar (makineler) için kurulum, işletim, onarıma yönelik teknolojik rehberlik veya denetim hizmetleri sağlamak üzere Kore’de bulunan kamu veya özel kuruluşlara gönderilen kişiler.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Görev yetki belgesi veya memuriyet belgesi
 • Sicil kopyası veya ticari fon ithalat kaydı veya iş planı kopyası
 • Yıllık vergi ödeme belgesi

Yabancı Dil Öğretme Amaçlı Uzun Vadeli Vize (E-2)

 • İngilizce’nin ana dil olduğu bir ülkenin (sadece ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda ve Güney Afrika) vatandaşı olanlar. Başvuru sahiplerinin ana dili İngilizce olmalı ya da ortaöğrenimden (7. sınıf) itibaren İngilizce eğitim görmüş olmalı ya da en az 10 yıl veya daha uzun süreyle İngilizce konuşulan bir ülkede ikamet etmiş olmalıdır. Başvuru sahipleri onaylı bir okuldan mezun olmuş ya da en azından lisans derecesine sahip olmalıdır. Fransızca konuşulan bir üniversiteden derece alınmış olması, İngilizce öğretmek için yeterli değildir. Üniversiteden alınmış geçici bir derece veya mezuniyet belgesi yeterli değildir.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Zorunlu olmayan belgeler: Özgeçmiş veya Dil Sertifikası
 • (örneğin TESOL veya TEASL Sertifikaları) ya da bunların bir kopyası vize başvurusuna eklenebilir.
 • Mühürlü üniversite diploması ve transkripti (onay amacıyla gereklidir)
 • Eğitim Bakanlığınca davet edilen eğitmenler için çoğu durumda vize mülakatından muaf tutulurlar.
 • Eğitim İşleri denetmeni tarafından hazırlanmış çalışma sözleşmesinin aslı
 • Gyowon Üniversitesi Eğitim Merkezi başkanlığı ya da Eğitim İşleri denetmeni tarafından hazırlanmış tayin bildirisi
 • Sabıka Kaydı Sorgulama

Diğer Uzun Süreli Vize Türleri (E-1, E-3~E-7)

 • Vize teyit numarası olan kişiler. Vize başvuru sahiplerinin sponsorları, gelecekteki çalışanları adına Kore Adalet Bakanlığına gerekli vize belgelerini ibraz edebilir. Sunulan belgeler Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra, vize teyit numaraları başvuru sahiplerine verilecektir. Başvuru sahipleri bu numaraları aldıktan sonra, vizeyi almak için en yakın Kore Büyükelçiliğine veya konsolosluk binasına giderek aşağıdaki belgeleri sunabilir.
 • Ancak, Konsolosluğun doğrulama maksadıyla ek belgeler isteyebileceği unutulmamalıdır.
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Profesör (E-1)
 • “Yüksek Öğrenim Kanunu” standartlarına göre nitelik sahibi olan ve eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyen kişiler.
 • Araştırma (E-3)
 • Kore’de bulunan kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar tarafından doğal bilimler alanında veya yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme alanında faaliyet göstermek üzere davet edilen kişiler.
 • Teknolojik Rehberlik (E-4)
 • Kore’de bulunan kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar tarafından doğal bilimler alanında veya yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme alanında faaliyet göstermek üzere davet edilen kişiler.
 • Meslek (E-5)
 • Hukuk, muhasebe, tıp veya Kore kanununca onaylanmış diğer alanlarda yurtdışından sertifika sahibi olan ve Kore yönetmeliği kapsamında bu alanlarda çalışmayı planlayan profesyoneller.
 • Kültür ve Sanat (E-6)
 • Kar elde etmek amacıyla aşağıdaki alanlarda çalışmayı planlayan kişiler: müzik, sanat, edebiyat, spor, eğlence (örneğin sahne sanatları, müzikal performanslar), reklamcılık, moda ve modellik.
 • Özel Geliştirilen Faaliyetler (E-7)
 • Adalet Bakanlığı tarafından özellikle geliştirilmiş alanlarda çalışmak üzere Kore kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla sözleşmesi olan kişiler.
 • Aile Ziyareti ve Aileyle Kalmaya yönelik Vizeler (F-1~F-3)
 • Ziyaret ve Aileyle Kalma (F-1)
 • Aile ziyareti yapmak isteyen ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenler; F-2 vize hamillerinin çocukları veya eşleri; daha önce Kore yurttaşlığı bulunan evlat edinilmiş çocuklar.
 • İkametgah (F-2)
 • Kore uyruklu kişilerin eşleri veya daimi oturma izni olan kişilerin (F-5 vize hamillerinin) eşleri.

Bunlar İçin İstenen Belgeler ve  Şartlar

 • Pasaportun aslı ve fotokopisi (en az 6 ay süreli geçerlilik süresi kalmış olmalıdır)
 • Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Bir seyahat acentesi ya da hava yolu şirketi tarafından hazırlanmış uçuş programı
 • (Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanıncaya kadar bilet satın almamaları önerilir)
 • Başvuru tarihi ve başvuru sahibinin imzası ile birlikte, ziyaretin ayrıntılı bir planını da kapsayan tur ya da ziyaret amacının belirtildiği belgeler
 • Davet mektubu veya şahsi referans mektubu
 • Kore’deki harcamaların karşılanacağına dair mali yeterliliği (banka hesap durumu) bildiren belgeler.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse; sizin için hangi vizenin uygun olduğuna ya da hangi tanımına girdiğinize bakarak vize başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu yazının linkini sosyal medya hesaplardan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkınız olabilir. Daha fazla bilgi için Kore Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğunun web sayfasına bakabilirsiniz. 

Bu yazı için faydalanılan kaynak: http://overseas.mofa.go.kr/tr-istanbul-ko/index.do