Kore dünyanın kültür savaşı başkenti, başlığı ifadesi biraz ağır olmadı mı demiş olabilirsiniz. Bence ağır değil, abartı da yok. Araştırmalar, rakamlar ve anketler ne diyorsa onu söylüyoruz.

Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Güney Kore’nin 12 çatışma kategorisinden yedisinde Kore’deki sakinler tarafından algılandığı şekliyle “kültür savaşlarının” ciddiyeti açısından küresel olarak en üst sırada yer aldığını göstermiş.

Bu anket sonuçları, Güney Kore’nin dünyanın herhangi bir yerindeki en kötü “kültür savaşlarından” bazılarının acısını çektiğini gösteriyor.

Kore’de Kültür Savaşı

“Kültür savaşı” terimini de başta izah edelim; farklı siyasi bakış açıları, sosyal sınıf, gelir ve varlıklar, yaşlar, cinsiyetler, dinler, etnik kökenler ve bölgeler tarafından tanımlanan gruplar arasındaki ülkeler arasındaki çatışmayı ifade eder.

Çok uluslu araştırma şirketi Ipsos ve King’s College London’daki Politika Enstitüsü kısa süre önce 28 farklı ülkede yaklaşık 23.000 yetişkinle yapılan anketlerden elde edilen bulguları paylaştı.

Ülkelere göre kültür ve sınıflar arası çatışması
Ülkelere Göre Kültür ve Sınıflar arası Çatışma

Bu sonuçlara göre, Güney Kore’nin, ilericiler ve muhafazakarlar arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere 12 çatışma kategorisinin yedisinde sakinler tarafından algılanan “kültür savaşlarının” ciddiyeti açısından küresel olarak en üst sırada yer almış

İlerici/muhafazakar çatışmalar, en önemli kültür savaşı kategorilerinden biri olarak görülmektedir. Ankete katılanların yüzde seksen yedisi veya her 10 kişiden yaklaşık dokuzu, bu tür çatışmaların Güney Kore’de var olduğunu kabul etmiş. Ankete dahil olan ve incelenen 28 ülkeler için en yüksek oran demek.

Kore, Sınıflar arası çatışmada Amerika’nın da Önünde

Bu oran, geçen yılki başkanlık seçimlerinde yoğun siyasi sürtüşmeler yaşayan ABD için kaydedilen %85’in bile üzerinde çıkmış. Şili için oran %86 ile Güney Kore’den sonra ikinci sırada.

Güney Koreliler arasındaki aynı felsefi çatışmalar, farklı siyasi partilerin destekçileri arasında çatışmalar olduğunu kabul eden katılımcıların %91’inde de belirgin bir şekilde görülmüş.

Güney Kore ayrıca zengin ve fakir ayrımı yapılıyor diyenler (%91), erkek ve kadın ayrımı (%80), yaşlı ve genç ayrımı (%80), üniversite eğitimi olanlar ve olmayanlar ayrımı yapılıyor diyenler ve son  çatışma kategorilerinde en yüksek oranlardan biri de farklı din ayrımı (%78) veya dini düşüncesinden dolayı ötekileştirme var demiş.

Kore Birinci Olmadığı Kategorilerde de İkinci Üçüncü

Güney Kore, kültür savaşı kategorileri içerisinde birinci olmadığı beş kategorinin diğer üçünde ikinci veya üçüncü oldu: farklı sosyal sınıflar arasındaki çatışmalar (%87) ile ikinci, şehir içi ve şehir dışı olanlar ayrımında (%58) üçüncü sırada ve büyükşehir elit ve sıradan çalışan insanlar ayrımında  (%78) üçüncü olmuş.

Güney Koreliler sadece iki kategoride kültür çatışma oranı biraz düşük çıkmış. Göçmenleri ve yerliler arasındaki çatışma (%66) ve farklı etnik kökenleri içeren kişilerle çatışma (%67).

Farklı etnik kökenler arasındaki gerginlikte ABD %83 ile ilk sırada yer alırken, göçmenler ve yerlilerin karıştığı çatışmalarda Güney Afrika %89 ile ilk sırada yer aldı.

Kore’de Zengin Fakir Ayrımı var

Güney Koreliler, Kore’nin zenginler ve fakirler diye ikiye bölündüğüne ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz” sorusuna katılmıyorum diye yanıt verenlerin oranı yalnızca %44’ü – yarısından az demek. Ankete katılanların %74’ü, zenginler ve fakirler arasında gelir eşitsizliğine bağlı gerilim olduğunu bildirmiş.

Anket, Ipsos’un çevrimiçi platformu aracılığıyla 23 Aralık 2020 ve 8 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında uygulanmış. Ipsos, anket verilerinin ilgili ülkenin yetişkin nüfusunun demografik profilini yansıtacak şekilde ağırlıklandırıldığını açıkladı.

Neden?

Bunları sizlerle niye paylaşıyoruz? Türkçe yayın olarak Kore’ye dair başka yerde bulamayacağınız rakamlarla sadece Kore kaynaklarına göre değil uluslararası karşılaştırma ve analizlerle, Kore gerçeğini gözler önüne seriyor ve Kore’nin kültürel ve sosyal sorunlarına bir perspektif tutmuş oluyoruz. Sözümona kendini Kore uzmanı gören bazı kişilerin kulaktan dolma çok eski bilgilerle Kore hakkında video yapanlardan farkımız olsun. Yazı ve haberlerimize konu olan rakamlar güncel, kaynaklar güvenilir ve araştırma konuları özgün.

Siz de yazılarımızı kaynak göstererek kullanabilirsiniz.