Güney kore ekonomisi pandemide de yükseliyor

Güney Kore ekonomisi 3. çeyrekte de beklenilenden daha hızlı büyüdü. Özellikle pandemiye rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmiş olması çok büyük bir başarı. Merkez bankası verilerine göre ihracatta görülen toparlanmanın ardından Güney Kore ekonomisi büyümesine devam etti.

Kore Bankası (Bank of Korea) verilerine göre, ülkenin reel gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Elde edilen verilere göre Ekim ayında tahmin edilen yüzde 1,9’luk genişleme tahminini de doğruluyor.

Tüm bu değerler aynı zamanda 11 yılın en hızlı büyümesini ve üç çeyrekteki ilk pozitif büyümeyi işaret ediyor. Ki bu yıl pandemi gibi bir etkene rağmen bu rakamlara ulaşabiliyorlar.

Kore Bankası (Bank of Korea), özellikle üçüncü çeyrekte ihracatın yarı iletkenlere ve otomobillere yönelik küresel talebin artmasıyla oluştuğunu bildirdi. Bu talepler topl artışa %16 oranında etki etmiş. Ayrıca tesis yatırımları, ulaştırma ekipmanları ve makinelerine yapılan yatırımların büyümesiyle birlikte üçüncü çeyrekte önceki dönemlere göre yüzde 8,1 artış kaydedildi.

Kore Bankası (Bank of Korea), hükümet tüketiminin yüzde 0,2 arttığını, inşaat yatırımlarının ise yüzde 7,3 düştüğünü söyledi.

Verilere göre, pandemi sebebiyle üçüncü çeyrekte durağan olan tüketici harcamaları, ekonomik toparlanmanın ivmesindeki en büyük engel oldu.

Bir yıl öncesine göre, Güney Kore ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 küçülürken, önceki çeyrekte yüzde 2,7 küçüldü.

Geçtiğimiz hafta Kore Bankası (Bank of Korea), politika faizini % 0,5 ile rekor düşük bir seviyede tutarken, bu yılki ekonomik görünümünü biraz yukarı çekti.

Güney Kore Ekonomisi Pandemide Bile Yükselişte

İhracattaki kademeli toparlanmanın işaretleriyle hareket eden Kore Bankası (Bank of Korea), bu yılki ekonomik büyüme görünümünü önceki yüzde 1,3’lük gerileme tahminine kıyasla yüzde 1,1 daralma görüleceği şeklinde revize etti.

Kore Bankası (Bank of Korea) yetkilisi Park Sung-bin, gazetecilere verdiği demeçte, merkez bankasının üçüncü çeyrek büyüme oranını artırdığını çünkü Eylül ayında sanayi üretiminin beklenenden daha iyi olduğunu söyledi.

Park, ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 ila yüzde 0,8 oranında genişlemesi durumunda Güney Kore’nin bu yılki büyüme hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, Park, yakın zamanda ortaya çıkan bir korona virüs enfeksiyonu dalgasının özel tüketim üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmasının beklendiğini söyledi.

Darısı bizim başımıza…