Başlıktaki rakama bakıp da hemen ooo ne kadarda çok para alıyorlarmış demeyin.  Başlıktaki miktarın cinsini bilerek TL seçtim. Yoksa dolar olarak 13.000 Amerikan doları. Dünya’nın her yerinde doktorların maaşı zaman zaman gündeme gelir. Gündeme gelmesinin nedeni de diğer memur ve işçilere göre maaşlarının 4-5 daha fazla olması.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı ve Refah Bakanlığı yaptığı açıklamada, ortalama aylık doktor maaşının 2011 yılında 10.07 milyon Won’ dan 2016’da 13.05 milyon Won’a % 5.3 artış gösterdiğini ve bu yılda 15.7 milyon Won olacağını belirtiyor.

Her doktor bu kadar maaş almıyor. En çok maaş alan doktorlar, genellikle 100’den az yatağı olan küçük ve orta büyüklükteki hastanelerde çalışanlar; bunlar çoğunlukla elit ve zengin bölgelerdeki özel hastanelerdeki doktor maaşı 19.96 milyon Won.

Ancak büyük genel hastanelerdeki doktorlar ayda ortalama 8,67 milyon Won, ya da hastaneler 500’den fazla yatakla çok büyüklerse 9.19 milyon Won maaş alıyor.

Bununla birlikte, G.Kore’deki doktorlar sıradan işçilerden daha uzun saatler çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı Araştırma Enstitüsü’ne göre, doktorlar 2016 yılında yılda ortalama 2.408 saat çalışmış, sıradan işçilere göre % 16 daha fazla çalışmış.

Hekimlerin sadece yüzde 18,2’si haftada beş gün, yüzde 66,5’i haftada altı gün ve yüzde 15.3’ü her gün çalışmaktadır. Bu, doktorlar arasında, saatlerinin ileri ülkelerle karşılaştırıldığında aşırı derecede fazla olduğunu da söyleyebiliriz.

Sağlık ve Refah Bakanlığı  verilerine göre ülke genelindeki sağlık kurumlarının sayısı, son beş yılda ortalama yüzde 1,6 artarak 90 bin,  hastanelerdeki toplam yatak sayısı 671.868.

Sanırım mesele anlaşılmıştır. Kore’de doktorların sayısı ve maaş durumundan doktor ihtiyaç ve istihdam durumuna geçelim. ülkenin gelecekte mesleklerin ihtiyaç duruma da bakacak olursak doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinin sayısı 2025 yılına kadar 100.000 civarında büyürken, özel gruptaki öğretmenler ve eğitmenlerin sayısı yaklaşık 30.000 kişi azalacağı tahmin ediliyor.

Neden derseniz, çünkü ülkede doğum oranı her yıl azaldığı için eğitimde daha az ve daha az iş olacağı anlamına gelir. Yaşlı nüfus her yıl daha da arttığı için sağlık personeline ve doktorlara daha çok ihtiyaç olacaktır.  Özel dershanelerdeki öğretmenlere olan talebin 20.000 azalması bekleniyor. Bunu ilkokul öğretmenleri (7.500 kişi), ortaokul öğretmenleri (7,100 aşağı) ve üniversite profesörleri (3.400’e kadar) azalacağı tahmin ediliyor.

Sadece anaokulu öğretmenlerinin sayısı 2.000 artması bekleniyor.Çünkü çalışan anne sayısındaki artışa bağlı olarak artacağı düşünülüyor. Kamu güvenliğiyle ilgili yaklaşık 16.000 polise daha ihtiyaç olacağı ve 5.500 yangınla mücadele için itifaiye çalışanına ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor. artmasına yol açması bekleniyor.

Bu hafta ülkenin sağlık alanını ve doktorları  ele almış olduk. Buradan çıkaracağımız sonuç; yakın gelecekte Güney Kore’de  doktor ve hemşirelik mesleğine olan ihtiyaç daha da artacak, eğitimcilere olan ihtiyaç da maalesef azalacak. Ülke gerek sağlık gerekse eğitim alanında OECD ortalamasının çok üzerinde. Doktor sayısı, doktorların maaşı, hastane ve hasta yatak sayısı yönüyle de OECD ortalamasının üzerinde.

Kıskanma ne olur çalış senin de olur..!

Gelecek hafta yeni bir konuyla buluşmak üzere.
Sağlıcakla kalın efendim!