Güney Kore yenilenebilir enerji

Güney Kore, kömüre ve nükleer enerjiye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, 2034 yılına kadar toplam enerji kaynaklarında yenilenebilir enerjinin payını artırmayı önerdi. Yenilenebilir enerji 2034 yılına kadar Güney Kore’nin enerji üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 42’sini oluşturacak.

Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı bir çalışma grubunun hazırladığı 2020-2034 yılları için 9. Elektrik Arzı ve Talebi Temel Planının son taslağı yayınlandı.

Ülkenin elektrik üretim kapasitesinin bu yıl 120,5 gigawatt’tan 2034 yılına kadar 185,3 gigawatt’a çıkması öngörülürken, yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 41,9, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüzde 31,8 ve kömür yüzde 15,6 olacak. Nükleer enerjinin yüzde 10.4’ünü sağlayacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl, Kore elektrik üretiminin yüzde 40,4’ünü kömür, yüzde 25,9’unu LNG ve yüzde 25,6’sını nükleer enerjiden sağladı. Yenilenebilir enerji, toplam elektrik üretiminin sadece yüzde 6,5’ini oluşturdu.

2034 yılına kadar toplam 77,8 gigawatt kapasiteye sahip yenilenebilir enerji üretim tesisi kurulacak

Planın ayrıntılarında 2034 yılına kadar işletme ömrünü tamamlayacak 30 kömürlü termik santralin 24’ünün sıvılaştırılmış doğal gaz santrallerine dönüştürülmesi planlanıyor

Bununla birlikte, şu anda yapım aşamasında olan yedi kömürlü termik santral planlandığı gibi inşa edilecek. Sonuç olarak, kömürlü termik santrallerin bu yıl 35,8 gigawatt olan üretim kapasitesi 2034 yılına kadar 29 gigawatt’a gerileyecek. LNG santrallerinin üretim kapasitesi aynı dönemde 41,3 gigawatt’tan 59,1 gigawatt’a çıkacak.

Bu arada, nükleer santral sayısı 2024’te 26 santral ile zirveye ulaşması sonrasında 17’ye düşmesi planlanıyor. Moon yönetimi yeni nükleer santrallerin inşasını ve mevcut santrallerin ömürlerinin uzatılmasını yasakladı.

Sonuç olarak, nükleer santrallerin üretim kapasitesi bu yılki 23,3 gigawatt’tan 2034 yılına kadar 19,4 gigawatt’a düşürülecek. İdarenin nükleer santralleri aşamalı olarak durdurma politikası nedeniyle inşası beklemede olan 3 ve 4 numaralı Shin Hanul tesisleri plandan çıkarıldı.

Daha az sayıdaki kömürlü santral ve nükleer santrali telafi etmek için, hükümet 2034 yılına kadar toplam 77,8 gigawatt kapasiteye sahip yenilenebilir enerji üretim tesisi kuracak. Bu da mevcut 20,1 gigawatt’ı neredeyse dört katına çıkaracak.

Hükümetin orta vadeli hedefi Kore’nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2025 yılına kadar 29,9 gigawatt’a çıkarmak olsa da, Başkan Moon Jae-in’in Yeşil Yeni Anlaşma girişimine 12,8 gigawatt eklemesi beklendiğinden, hedef 42,7 gigawatt olarak ayarlandı.

Kore’nin yeşil enerjiye geçişi, 193 milyon ton sera gazını azaltacak

Toplamda, Kore’nin elektrik üretim kapasitesi bu yıl 120,5 gigawatt’tan 2034 yılına kadar 185,3 gigawatt’a yükselecek. Yenilenebilir enerji yüzde 41,9’unu, LNG yüzde 31,8’ini, kömür yüzde 15,6’sını ve nükleer enerji yüzde 10,4’ünü oluşturacak.

Yenilenebilir enerjilerin önemli rolüne rağmen, 2030’da elektrik arzının yalnızca yüzde 20,8’ini oluşturmaları bekleniyor. Kore, aynı yıl içinde tüm elektriğin sırasıyla yüzde 29,9’unu, yüzde 23,3’ünü ve yüzde 25’ini üretecek olan kömür, nükleer enerji ve LNG’ye hala bağımlı olacak.

Toplam elektrik talebinin bu yılki 89.1 gigawatt’tan 2034 yılına kadar 102.5 gigawatt’a çıkması beklenirken, Kore’nin yeşil enerjiye geçişi, 193 milyon ton sera gazını azaltacak.

Temiz enerjiyi daha da artırmak için hükümet, Güney Jeolla Eyaletindeki Sinan ve Yeonggwang ilçeleri gibi yenilenebilir enerji tesislerinin yoğunlaştığı bölgelerde daha fazla güç şebekesi kurmayı ve şu anda elektriğe erişemeyen güneş enerjisi çiftliklerini desteklemek için acil planlar yapmayı hedefliyor.

Ekyo’dan planı gözden geçirme çağrısı

Ancak enerji uzmanları planda pek çok kusur olduğunu söylüyor. Yurt çapında 58 üniversiteden 217 profesör ve 61 üniversiteden 225 üye ile kurulan Ekyo derneğinin, enerji politikası rasyonalizasyonu konusunda çalışan profesörler konseyi Hyeop, planı gözden geçirme çağrısı yapıyor. Ekyo-hyeop, enerji üretim maliyetlerinin kestirilemez olduğunu ve bu planla elektrik fiyatlarında artış ve elektrik arzında istikrarsızlığın da kaçınılmaz olacağı görüşünde.

“Yenilenebilir enerji elektrik üretim miktarının sabit olmaması nedeniyle dezavantajlıdır. Tipik olarak, güneş enerjisi üretimi yalnızca güneş varken üretilebilir ve enerji üretim miktarı hava durumuna göre değişir. Kore’de dört mevsim farklı olduğudan elektrik üretim miktarı da mevsime göre değişir.”

Ayrıca bu plan Başkan Moon Jae-in tarafından açıklanan karbon nötr hedefine aykırı olduğuna da işaret ediliyor. Nükleer santral sonrasında çok fazla karbon üreten LNG elektrik üretimine olan bağımlılığın artmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor.