Güney kore'de yalnızlık sorunu

Güney Kore’de yalnızlık, Kore toplumun iyileşmeyen sürekli kanayan yarası ne yazık ki. Bu oran sanayileşme ile birlikte nüfusu hızla artan Seul gibi şehirlerde daha da vahim durumda. Zira Seul’deki 3 haneden 1’i yalnız yaşayan insanlardan oluşuyor. İstatistiklere göre Güney Kore’de yalnızlık oranında 39 yılda 16 kat artış olmuş.

Seul’de, tek kişilik haneler tüm hanelerin% 33,9’unu oluşturmakta. Diğer bir deyişle, Seul’da her üç haneden biri yalnız yaşayan insanlardan oluşuyor. Sonuç olarak Kore’de 9 milyon kişi yalnız yapayalnız yaşıyor. Biz gibi köklerine, geleneklerine bağlı toplumlarda yetişen bireyler için ne kadar acı bir durum değil mi?

Seul Büyükşehir Hükümeti, şehirdeki tek kişilik hanelerin özelliklerini analiz eden 25 Kasım tarihli yeni verileri yayınladı. Rakamlara göre, bu tür hane halklarının sayısı 1980 ile 2019 arasında 16 kat artarak 82.000’den 1.3 milyona çıkmış.

Seul… Taşı Toprağı Altın Şehir!

Tüm dünyada olduğu gibi Kore’de de kentleşmeyle beraber gençler şehirlere akın etti. Kore’nin sanayi ve teknolojideki hamlesiyle beraber Koreli gençler, özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanlar 1994’ten önce bizdeki taşı toprağı altın mantığıyla fabrikalarda ve inşaatlarda iş bulmak için Seul’e akın etmeye başlamış. 1994’te Seul’da tek kişilik haneler tüm nüfusun neredeyse % 70’ini oluşturmuş.

Araştırmacılara göre, 40’lı yaşlarındaki insanlar arasında, yalnız yaşayanların diğer insanlarla birlikte yaşayanlara göre çok daha fazla. 40-49 yaş grubunda tek kişilik hane halkı yüzdesi %75,5. Çünkü bu yaş grubu çalışan kesimi oluşturuyor. EN fazla yalnız yaşayan diğer 20’li ve 30’lu yaşlarındaki insanlar yarı zamanlı çalışan ve okuyan öğrencilerden oluşuyor.

Yalnızlar, Yalnızlıktan Memnun…

Yalnız yaşayanların % 60’ından fazlası böyle yaşamayı tercih ediyor. Bu ekonomik koşullara rağmen, tek kişilik hanelerde yaşayanların %62,8’i kendi başlarına yaşamaya devam etmek istediklerini söylemiş. Bu, Seul şehri tarafından 16-21 Ekim tarihlerinde tek başına yaşayan (18 ile 65 yaşları arasında) 500 kişi üzerinde gerçekleştirilen çevrimiçi bir anketin sonuçları.

Neden yalnız yaşamak istedikleri sorulduğunda; % 73,1’i kimsenin müdahalesi olmaksızın bağımsız olmayı tercih ettiğini, % 31,1’i yatırım yapıp kendilerine para biriktirmek istediğini, % 30,3’ü ise başkalarına zaman ayırmak yerine zamanını daha verimli kullanmak istediğini söylemiş. (Bizim gibi toplumlarda büyüyen, yaşayanlar için ne acınası bir durum…)

Ankette ayrıca Seul’un yalnız yaşamaya uygun olup olmadığı da sorulmuş. Katılımcıların % 40,9’u uygun olduğunu, % 29,1’i biraz uygun olduğunu ve % 30,1’i uygun olmadığını söylemiş.

Tek kişilik hanelerin % 35,9’u, yalnız yaşayanların topluma uyum sağlamakta zorlanan ve çeşitli sorunları olduğunu düşünen insanlardan oluştuğu kanaati var.

Ekim 2019’da Seul, tek kişilik haneler için kapsamlı bir destek planı yayınladı. Plan, bu tür insanların sosyal bağlantılar kurmalarına yardımcı olmayı, sosyal izolasyonlarını önlemeyi ve toplumda onlara karşı daha saygılı davranılması amaçlıyor. 

Sonuç olarak; her yerde olduğu gibi aşırı kira artışları insanları yalnız yaşamaya mecbur ediyor. Bazı araştırmalara göre Seul dünyada yaşam maliyeti en yüksek başkentler sıralamasında genelde 4 ve 5.sırada. Seul’da ev kiralar düşmedikçe ve ev alanlar için fiyatlar aşağı çekilmedikçe yalnız yaşayanların oranını da aşağı çekmek pek mümkün olmayacaktır.

O zaman yalnızlığın iyi bir şey olduğunu savunan Koreli dostlarımıza gelsin MFÖ’den…

MFÖ, Yalnızlık Ömür Boyu…